معنی و ترجمه کلمه قوه قهریه به انگلیسی قوه قهریه یعنی چه

قوه قهریه

force majeure


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها