معنی و ترجمه کلمه قوه گریز از مرکز به انگلیسی قوه گریز از مرکز یعنی چه

قوه گریز از مرکز

centrifugation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها