معنی و ترجمه کلمه قى پى درپى به انگلیسی قى پى درپى یعنی چه

قى پى درپى

vomiturition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها