معنی و ترجمه کلمه قى کردن به انگلیسی قى کردن یعنی چه

قى کردن

cat
eructate
regurgitate
retch
spew
throw up
vomit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها