معنی و ترجمه کلمه قیر اندود سازى به انگلیسی قیر اندود سازى یعنی چه

قیر اندود سازى

bituminization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها