معنی و ترجمه کلمه قیمت مناسب براى خریدار و فروشنده به انگلیسی قیمت مناسب براى خریدار و فروشنده یعنی چه

قیمت مناسب براى خریدار و فروشنده

market value

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها