معنی و ترجمه کلمه قیمت کردن به انگلیسی قیمت کردن یعنی چه

قیمت کردن

apprise
evaluate
value

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها