معنی و ترجمه کلمه قیمومت به انگلیسی قیمومت یعنی چه

قیمومت

mandate
patronage
protectorate
tutelage
tutorage
tutoship
wardship


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها