معنی و ترجمه کلمه لباس افسرى به انگلیسی لباس افسرى یعنی چه

لباس افسرى

regimental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها