معنی و ترجمه کلمه لباس مخصوص پرواز در ارتفاعات زیاد به انگلیسی لباس مخصوص پرواز در ارتفاعات زیاد یعنی چه

لباس مخصوص پرواز در ارتفاعات زیاد

pressure suit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها