معنی و ترجمه کلمه لبالب به انگلیسی لبالب یعنی چه

لبالب

chock full
flown
full brimmed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها