معنی و ترجمه کلمه لب بریده به انگلیسی لب بریده یعنی چه

لب بریده

edge notched

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها