معنی و ترجمه کلمه لب زیرین حشره به انگلیسی لب زیرین حشره یعنی چه

لب زیرین حشره

labium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها