معنی و ترجمه کلمه لذت بخش به انگلیسی لذت بخش یعنی چه

لذت بخش

delightful
enjoyable
felicific
pleasurable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها