معنی و ترجمه کلمه لذت بخش به انگلیسی لذت بخش یعنی چه

لذت بخش

delightful
enjoyable
felicific
pleasurable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها