معنی و ترجمه کلمه لرزانک به انگلیسی لرزانک یعنی چه

لرزانک

jell
jello
jelly
marmalade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها