معنی و ترجمه کلمه لرزیدن به انگلیسی لرزیدن یعنی چه

لرزیدن

dingle
dirl
dither
dodder
flicker
flutter
frill
palpitate
quag
quail
quake
quiver
shake
shiver
shudder
throb
tremble
trill
twitter
vibrate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها