معنی و ترجمه کلمه لزوجت گیاه به انگلیسی لزوجت گیاه یعنی چه

لزوجت گیاه

mucilage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها