معنی و ترجمه کلمه لزوما به انگلیسی لزوما یعنی چه

لزوما

incidentally
necessarily
needs
presently

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها