معنی و ترجمه کلمه لطافت به انگلیسی لطافت یعنی چه

لطافت

elegance
rose water
subtlety
tenuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها