معنی و ترجمه کلمه لطفاً به انگلیسی لطفاً یعنی چه

لطفاً

kindly
please
prithee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها