معنی و ترجمه کلمه لعاب ثانوى به انگلیسی لعاب ثانوى یعنی چه

لعاب ثانوى

overglaze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها