معنی و ترجمه کلمه لعاب ثانوى به انگلیسی لعاب ثانوى یعنی چه

لعاب ثانوى

overglaze

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها