معنی و ترجمه کلمه لغت نویس به انگلیسی لغت نویس یعنی چه

لغت نویس

lexicographer

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها