معنی و ترجمه کلمه لغزش ناپذیرى به انگلیسی لغزش ناپذیرى یعنی چه

لغزش ناپذیرى

infallibly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها