معنی و ترجمه کلمه لفاف بسته بندى به انگلیسی لفاف بسته بندى یعنی چه

لفاف بسته بندى

wrapper

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها