معنی و ترجمه کلمه لنگرگاه به انگلیسی لنگرگاه یعنی چه

لنگرگاه

anchorage
berth
dock
dockage
harbor
harborage
harbour
haven
levee
pier
port

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها