معنی و ترجمه کلمه لنگر گاه ساحل رودخانه با اسکله یا دیوار به انگلیسی لنگر گاه ساحل رودخانه با اسکله یا دیوار یعنی چه

لنگر گاه ساحل رودخانه با اسکله یا دیوار

wharf

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها