معنی و ترجمه کلمه لنگر گاه طبیعى به انگلیسی لنگر گاه طبیعى یعنی چه

لنگر گاه طبیعى

roadstead

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها