معنی و ترجمه کلمه لنگیدن به انگلیسی لنگیدن یعنی چه

لنگیدن

clop
halt
hirple
hobble
lag
limp
stagger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها