معنی و ترجمه کلمه له کننده به انگلیسی له کننده یعنی چه

له کننده

crusher
mauler
squasher
squelcher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها