معنی و ترجمه کلمه لوازم نصب کردنى به انگلیسی لوازم نصب کردنى یعنی چه

لوازم نصب کردنى

fixture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها