معنی و ترجمه کلمه لوحه تاریخى به انگلیسی لوحه تاریخى یعنی چه

لوحه تاریخى

monument

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها