معنی و ترجمه کلمه لوله به انگلیسی لوله یعنی چه

لوله

cannon
conduit
cylinder
pipe
roll
spout
tube
vas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها