معنی و ترجمه کلمه لول به انگلیسی لول یعنی چه

لول

nappy
panier
pannier
tipsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها