معنی و ترجمه کلمه لکه بدنامى به انگلیسی لکه بدنامى یعنی چه

لکه بدنامى

brand
slur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها