معنی و ترجمه کلمه لک دار به انگلیسی لک دار یعنی چه

لک دار

speckled

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها