معنی و ترجمه کلمه لک سفید روى چشم به انگلیسی لک سفید روى چشم یعنی چه

لک سفید روى چشم

leucoma
leukoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها