معنی و ترجمه کلمه لگد کوبى کردن به انگلیسی لگد کوبى کردن یعنی چه

لگد کوبى کردن

stomp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها