معنی و ترجمه کلمه لگد به انگلیسی لگد یعنی چه

لگد

hurl
kick
trample
yerk


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها