معنی و ترجمه کلمه لیدر به انگلیسی لیدر یعنی چه

لیدر

fuehrer
fuhrer
pilot

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها