معنی و ترجمه کلمه لیزى به انگلیسی لیزى یعنی چه

لیزى

slip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها