معنی و ترجمه کلمه لینت آور به انگلیسی لینت آور یعنی چه

لینت آور

emollient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها