معنی و ترجمه کلمه لینت دهنده به انگلیسی لینت دهنده یعنی چه

لینت دهنده

lubricant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها