معنی و ترجمه کلمه مائده ى بهشتى به انگلیسی مائده ى بهشتى یعنی چه

مائده ى بهشتى

ambrosia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها