معنی و ترجمه کلمه مابین دهلیز و بطن قلب به انگلیسی مابین دهلیز و بطن قلب یعنی چه

مابین دهلیز و بطن قلب

atrioventricular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها