معنی و ترجمه کلمه ماتم به انگلیسی ماتم یعنی چه

ماتم

dole
mourning
wellaway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها