معنی و ترجمه کلمه مات و متحیر کردن به انگلیسی مات و متحیر کردن یعنی چه

مات و متحیر کردن

amuse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها