معنی و ترجمه کلمه مادر عسیى به انگلیسی مادر عسیى یعنی چه

مادر عسیى

virgin mary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها