معنی و ترجمه کلمه ماده اصلى جسم سلولى به انگلیسی ماده اصلى جسم سلولى یعنی چه

ماده اصلى جسم سلولى

protoplasm

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها