معنی و ترجمه کلمه ماده رنگى آهن دار گویچه هاى قرمز خون جانوران مهره دار به انگلیسی ماده رنگى آهن دار گویچه هاى قرمز خون جانوران مهره دار یعنی چه

ماده رنگى آهن دار گویچه هاى قرمز خون جانوران مهره دار

hemoglobin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها