معنی و ترجمه کلمه ماده رنگى قرمزدانه به انگلیسی ماده رنگى قرمزدانه یعنی چه

ماده رنگى قرمزدانه

carmine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها